סקירה כללית

ה Zooxer הינו תוסף המשמש ככלי עזר למסחר במערכת המטה טריידר (בשלב זה, מטה טריידר 4 בלבד) ותפקידו, בין השאר, להציג כמה שיותר מידע רלוונטי וחשוב על צמדי המטבעות השונים, ובכך להביא לתמונה ברורה יותר על המגמה של הצמד ועל כדאיות הכניסה לפוזיציה כלשהי.

כאשר אנו באים לבחון צמד מטבעות מסוים ולהחליט לגבי המגמה שלו, המבט על יחסי הכוחות של הצמד לא מגלה לנו בהכרח את המצב האמיתי של המטבעות האלה בשוק. בכדי להבין מהו מצבו האמיתי של מטבע מסוים בשוק עלינו לבחון את חוזק המטבע, או במילים אחרות – מה מצבו מול כל שאר המטבעות בשוק, ולהשוות אותו למצבו של המטבע שכנגד. בדיקה שכזאת ובמיוחד לסוחרים במסחר תוך יומי, אך לא רק, צריכה להיעשות בכל רגע נתון, וגורמת בהכרח לעיכוב בהחלטה אם ומתי לפתוח פוזיציה.

ה Zooxer מציג את יחסי הכוחות האלה של המטבעות, שאנו מכנים כאן “חזק-חלש” בחלוניות השונות עליהן נעבור כאן, בנוסף כמובן, לעוד חלוניות ואפשרויות הקיימות במערכת שנסקור כאן.

במטרה לפשט את הסקירה, חילקנו אותה כאן ל 3 נושאים:

  1. אינדיקטור החזק-חלש של המטבעות המוצג ע”י גרף מפורט וגרף מסכם.
  2. חלונית הסנסור המציגה צמדי מטבעות רלוונטיים שכדאי לשים לב אליהם.
  3. חלונית נתוני המסחר לצמד המטבעות, כגון: ספריידים, סוופים, עלות פוזיציה, מגמות, אירועים כלכליים ועוד.

הערה: המושגים “רמת השינוי” של המטבע ו“ממוצע המטבע” הנוכחי המופיעים כאן הם מושגים זהים.

גרף חזק-חלש מפורט

גרף עמודות לתצוגת מצב המטבע בכל הצמדים מולם הוא נסחר, כולל סימון הגבוה והנמוך שנרשמו והצגת הערך הממוצע.

גרף חזק-חלש מסכם

מציג את את אחוז השינוי של מטבעות הצמד (ערכי הממוצעים שנרשמו) לאורך כל היום.

  • ככל שמטבע מסוים מעורב ביותר צמדים כך ממוצע החזק-חלש שלו מן הסתם יהיה יותר מדויק.
  • תצוגת גרף החזק-חלש אינה מושפעת מתצוגת הזמן של גרף הצמד במטה טריידר (H1, H4, M5 וכו’) אלא הזמנים הם לפי הטאב שנבחר (2 דק’ / 5 דק’)

חלונית הסֶנְסוֹר

מציג את הצמדים עליהם כדאי להתמקד בכל רגע נתון, בהתאם לפרמטרים המוגדרים בחלונית האפשרויות של הסנסור.

  • רמת המגמה מבוססת על מצב החזק-חלש של המטבעות ופרמטרים שונים הקשורים לתכונה זו (תוך כדי התחשבות במספר הצמדים המעורבים בה) וחישובים נוספים (אינדיקטורים, ניתוחים גרפיים ועוד).
  • שימו לב! רמת המגמה של הצמדים המוצגת בסנסור ובחלונית נתוני המסחר אינה המלצה לפתיחת פוזיציה אלא מורה על רמת הפעילות של הצמד ולכן מהווה המלצה להתמקדות באותם הצמדים בעלי רמת מגמה גבוהה.

חלונית הסֶנְסוֹר - אפשרויות

הגדרת האפשרויות השונות של הסנסור.

הערה: רמת ההשפעה של האפשרויות במקטע הראשון (הגבלת המרווח, הגבלת העלות וכו’) על התצוגה חזקה יותר מרמת ההשפעה של האפשרויות במקטעים האחרים. לדוגמה, אם נבחרה הגבלת מרווח ל 5 פיפס ובמקטע השני נבחרה הגבלת רמת המגמה ל 8, בכל מקרה לא יוצגו צמדים שרמת המגמה שלהם אמנם גבוהה מ 8 אבל המרווח שלהם גבוה מ 5 (וכך כמובן גם לגבי שאר האפשרויות במקטע).

חלונית נתוני מסחר

הצגת עלויות מסחר ומידע רלווטי לצמד המטבעות.

חלונית ראשית אפשרויות ומאפיינים

הצגת מידע רלוונטי על מערכת ה Zooxer והגדרת מאפיינים ראשית.